BİYOYAKIT PİLLERİ VE BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARI


Enerjinin çoğu geleneksel yakıtlardan olan kömür, petrol, doğalgaz gibi kaynaklardan sağlanmaktadır. Fakat bunların doğalarından kaynaklanan,

 1.  Verimliliklerinin düşük olması
 2.  Önemli ölçüde SO2, NOx, CO2 gibi gazlar üreterek çevreye zarar vermesi
 3.  Hızla tükeniyor olması gibi dezavantajları vardır. 
 4.  Dışa bağımlılık, yüksek ithalat giderleri gibi önemli olumsuzluları da beraberinde getirmektedir.

 

Enerji üretiminde fosil yakıt kullanımının devam edebilme olanağının kalmadığı, kabul edilmesi gereken bir gerçektir. 
Var olan petrol, doğalgaz, kömür vb. fosil kaynakların gelecekteki nüfus artışı ve günlük yaşamda kullanılan cihazların artması nedeniyle hızlı bir şekilde azalması beklenmektedir. Bu nedenle, yerel ve yenilenebilir doğal zenginlikler konumunda olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı hem ülkemizde hem de diğer dünya ülkelerinde enerji ihtiyacının karşılanması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda enerji üretiminde fosil yakıt kullanımının devam edebilme olanağının kalmadığı, kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Bu durumda, sanayinin daha da gelişmesi ile kullanımı giderek artan fosil enerji kaynaklarının yerine, çevremizin kendi doğal ürünü olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının arttırılması gerçeği her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu yüzden tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme baş göstermiştir. 

Biyoyakıt pilleri yenilenebilir enerji kaynaklarına gösterilen en güzel örnektir.
biyoyakıt pilleri ile yeşil bitkilerden enerji elde etmek, “enerji çeşitlendirilmesi”, enerji 
güvenliği ve sürekliliğini sağlamak açısından oldukça önemlidir. 

 

 

 

Yeşil bitkiler gibi alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasıyla: 

 • İthal edilen yakıtlara olan bağımlılığın azalacağı, 
 • Yerli öz kaynaklara öncelik verilmesinin sağlanması, 
 • Yerli üretim sonucu istihdamın artırılması, 
 • Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve gelişmeye imkan sağlaması, 
 • Enerji arz güvenliğini artırması, 
 • Enerji talebini karşılamada sağlanan güvenlik ile enerjiyi kullanan sektörleri olumlu yönde etkileyerek, yatırım yapmalarını teşvik edebilmesi, 
 • Üretimde ve tüketimde sağlanan güven ortamı ile istikrarın artması, 
 • Sosyal ve ekonomik hayatta refahın artması gibi çok önemli kazanımlar elde edilebileceği düşünülmektedir. 

Tarih : 05.07.2014